Το γεφύρι του Καπετάν Αρκούδα

ellinikisimaiaΤο γεφύρι του Καπετάν Αρκούδα

Φωτογραφία ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΠΠΑΣ

Λίγο πριν το χωριό Δίλοφο,  του Κεντρικού Ζαγορίου, βρίσκεται το Γεφύρι του Καπετάν Αρκούδα. Πρόκειται για ένα μονότοξο  γεφύρι   και  χτίστηκε το 1806. Το Γεφύρι παλιότερα λέγονταν και «Γεφύρι του Εβραίου»,ήταν επίσης γνωστό και με μια άλλη ονομασία, ως «Γεφύρι του Λάβδα». Την τρίτη ονομασία του, ως «Γεφύρι του Καπετάν Αρκούδα» την πήρε από τον Σαμαρινιώτη οπλαρχηγό Γιώργο Αρκούδα, που στις 6 Αυγούστου 1906 δολοφονήθηκε στη περιοχή, από τις Οθωμανικές αρχές

 

600_400_auto_100_unitedkingdomThe bridge of captain Bear (Arkouda).

Just before the village of Dilofo, at the Central Zagori, is the bridge of Captain Bear. This is a single-arch bridge and was built in 1806. The bridge was called and «Bridge of the Jew», it was also known by another name, as «Bridge of Lavda». The third name, as «Bridge of Captain Bear» it took it from the chieftain Samarinioti George Bear, who on 6 August 1906 was murdered in the area from the Ottoman authorities.