Η ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΑΙΑΝΤΟΣ)

Κανάκια Η Μυκηναϊκή ακρόπολη (Αίαντος) ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΕΥΡΙΠΙΔΗ |  ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΦΑΡΟΣ  | ΣΑΛΑΜΙΝΕΙΑ  Από όλες τις προϊστορικές οικιστικές θέσεις, που έχουν εντοπισθεί στη Σαλαμίνα, η ακρόπολη των Κανακίων στη νοτιοδυτική ακτή παρουσιάζει την μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, τεκμηριωμένης ήδη από την Τελική Νεολιθική περίοδο (4η χιλιετία π.Χ.). Όπως και άλλα Μυκηναϊκά ανακτορικά κέντρα στην Ηπειρωτική Ελλάδα, το νησιωτικό αυτό κέντρο σημειώνει την μεγαλύτερη ακμή του κατά τον 13ο αι. π.Χ. και φαίνεται να εγκαταλείπεται…

"Η ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΑΙΑΝΤΟΣ)"