Φωτογραφία Ημέρας Φεβρουάριος 2017

Χορεύουμε στον ήχο των κυμάτων;Βασιλική Σκορδάκη

Φοβάμαι το σκοτεινό βλέμμα και κοιτάζω τον ήλιο να γεμίσω φως…Βασιλική Σκορδάκη

Φωτογραφία Ημέρας Φεβρουάριος 2017

Συλλογή Βασίλης Λάππας