ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΚΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΚΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

H  Kl Gallery Vassilis Lappas  διοργανώνει με σκοπό την προώθηση και προβολή της εργασίας των μελών της ομάδας ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ Εκδήλωση για το μήνα Σεπτέμβριο του 2017 και από 15 έως και 30  στην Αίθουσα πολυχώρου  MATCH POINT  Λ. Αλεξάνδρας και Πατησίων

Facebook  https://www.facebook.com/Άκρο-Θαλάσσιες-Διαδρομές-1905532079686920/

με τον τίτλο  «ΑΚΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» .

Η συμμετοχή των δημιουργών, από τη στιγμή που θα αποστείλουν δείγματα σε ψηφιακή μορφή  φωτογραφίες και  έργα τέχνης όπως Ζωγραφική, Γλυπτό, Κείμενα Λογοτεχνεία, Ποίησης κλπ κλπ  δηλώνουν και αποδέχονται τους Όρους συμμετοχής στην διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο ΑΚΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ και σημαίνει τη ρητή άδεια και συναίνεσή τους προς την Kl Gallery Vassilis Lappas για την προβολή τους καθώς και των στοιχείων των έργων τεχνης  όπου θεωρεί ότι πρέπει να προβληθεί και να δημοσιευτεί για την σωστή παρουσίαση της Εκδήλωσης

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πρέπει να είναι μέλη της φωτογραφικής ομάδας «ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ»  https://www.facebook.com/groups/ellada.sxima.kai.chroma/

Οποιαδήποτε έργο Τέχνης, κρίνουμε ότι προσβάλλει ή θίγει τον πολιτισμό μας, τον τουρισμό και την ιστορία μας ή περιέχει ακατάλληλο ή πολιτικό περιεχόμενο θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

Φωτογραφίες και κείμενα, Λογοτεχνικά, ποίηση, που θα σταλούν για ανάρτηση, σε διαδικτυακές σελίδες δεν επιστρέφονται και δεν θα χρησιμοποιηθούν δίχως την έγγραφη άδεια των δημιουργών της σε καμιά άλλη περίπτωση από εμάς και σε καμία δημόσια προβολή  πέραν των ρητά παρακάτω αναφερομένων.

Κάθε Δημιουργός καλλιτέχνης  μπορεί να πάρει μέρος στο διαγωνισμό με 2 μόνο έργα, φωτογραφίες, Πίνακες Ζωγραφικής, Γλυπτό οι οποίες  θα  πρέπει να σταλούν δείγματα  με email  (klgallery@klgallery.gr)  με θέμα: «Για τη εκδήλωση ΑΚΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Η φωτογραφία που θα σταλεί για δημοσίευση στα ηλεκτρονικά μέσα να είναι σε ψηφιακή μορφή (αρχείο JPG). Το μέγεθος των αρχείων  που θα αποσταλούν να μην ξεπερνάει τα 2MB, σε διαφορετική περίπτωση θα επιστρέφονται η θα διαγράφονται για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή διαδρομή των απεσταλμένων emails.

Πρέπει να είστε ο αποκλειστικός δημιουργός της φωτογραφίας και να έχετε στην κατοχή σας το αρχικό αρχείο, το οποίο μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή.

Εφόσον επιλεγεί η φωτογραφία, θα πρέπει να υπάρχει και να μας αποσταλεί σε full ανάλυση στα 300dpi το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση για την έκθεση φωτογραφίας  Η ονομασία του αρχείου να αποτελείται από το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, για παράδειγμα VASSILIS_LAPPAS_01.jpg Οι διαστάσεις της φωτογραφίας να μην είναι μικρότερες από 900 x 600 pixel  σε οριζόντια, και για κάθετη φωτογραφία να μην είναι μικρότερη από 600 x 900 pixel.  Να  έχει υδρογράφημα το ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ της (watermark). Η επεξεργασία των φωτογραφιών επιτρέπεται, αλλά όχι η υπερβολική παραποίηση της εικόνας.

Τα δικαιώματα της φωτογραφίας παραμένουν στην ιδιοκτησία του κάθε φωτογράφου-δημιουργού, ο οποίος δηλώνει ότι η φωτογραφία που μας αποστέλλει δεν παραβαίνει κάποιο νόμο και δεν προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων.

Κάθε δημιουργός φωτογράφος παραχωρεί στην Kl Gallery Vassilis Lappas το δικαίωμα να δημοσιεύσει τη φωτογραφία που θα αποστείλει, στα δίκτυα  Facebook, tweeter, τη σελίδα με τίτλο «ΑΚΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» καθώς και όπου αυτή θεωρεί ότι πρέπει να δημοσιευτεί προκειμένου να γίνει σωστή ενημέρωση στο κοινό για το διαγωνισμό και έκθεση φωτογραφίας στα πλαίσια της Εκδήλωσης  με το τίτλο «ΑΚΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», στις ιστοσελίδες  www.klgallery.gr.

Στο τέλος του διαγωνισμού  οι  αντιπροσωπευτικότερες φωτογραφίες όπου η κριτική επιτροπή θα επιλέξει θα εκτεθούν στην έκθεση φωτογραφίας στην  Αίθουσα πολυχώρου  MATCH POINT και για το λόγο αυτό η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό σημαίνει και τη ρητή άδεια και συναίνεση του  καλλιτέχνη προς τούτο.

Για τους δημιουργούς  που οι φωτογραφίες τους  επιλεγούν είτε σαν φωτογραφία  ημέρας είτε σαν φωτογραφία εβδομάδας είτε διακριθούν για την έκθεση στην ολυμπιακή πινακοθήκη Σπύρος Λούης, η συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό, σημαίνει και τη ρητή άδεια και συναίνεσή του προς τούτο.

Η φωτογραφία που ο δημιουργός-φωτογράφος αποστείλει στο διαγωνισμό «ΑΚΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»  δεν επιτρέπεται μετά την αποστολή προς εμάς να δημοσιευτεί στα social media  ή οπουδήποτε αλλού προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο της έκθεσης.

Επιτρέπεται η δημοσίευσή της μόνο μετά από επικοινωνία μαζί μας και αν δοθεί άδεια από την Kl Gallery Vassilis Lappas. Σε διαφορετική περίπτωση η φωτογραφία θα διαγραφεί και θα απομακρυνθεί από το διαγωνισμό και από το δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση.

Κάθε Δημιουργός Φωτογράφος μπορεί να συμμετάσχει με Δύο (2) έργα..

Όσες φωτογραφίες  επιλεγούν για την έκθεση φωτογραφίας στα πλαίσια της εκδήλωσεις «ΑΚΡΟ – ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» στην Αίθουσα πολυχώρου  MATCH POINT το Σεπτέμβριο του 2107 θα επιβαρυνθούν με το κόστος εκτύπωσης  των Φωτογραφιών τους και με επιπλέον το  ποσό των 20 ευρώ για τα έξοδα (Αίθουσα προσκλήσεις αφίσες κλπ).

Κάθε φωτογράφος παραχωρεί στην Kl Gallery Vassilis Lappas το δικαίωμα να δημοσιεύσει τη φωτογραφία που θα αποστείλει στο Facebook στη σελίδα με τίτλο «ΑΚΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» καθώς και στις ιστοσελίδες   www.klgallery.gr.

Η Kl Gallery Vassilis Lappas διατηρεί  το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό, να αλλάξει τα δώρα βράβευσης καθώς το χώρο, την ημερομηνία και την πραγματοποίηση ή μη της έκθεσης αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Για το στήσιμο της έκθεσης υπεύθυνος είναι αποκλειστικά και μόνο ο υπεύθυνος καλλιτεχνικής επιμέλειας της έκθεσης φωτογραφίας της Kl Gallery Vassilis Lappas.

Η Kl Gallery Vassilis Lappas δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αντιγραφή, κλοπή της φωτογραφίας, οποιαδήποτε ζημιά η απώλεια φωτογραφίας.

Μπορείτε να μας στέλνετε τις φωτογραφίες σας μέχρι και τις 01/08/2017.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ  01/08/2017   email:   klgallery@klgallery.gr

Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου.

Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του διοργανωτή ο οποίος δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

Ο διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος αν τα τηρούμενα από αυτόν αρχεία καταστραφούν μερικά ή ολικά.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα, και ανάλογα με τα έργα που θα εκθέσει,  θα χρησιμοποιηθούν για την  Αίθουσα, Αφίσες, Προσκλήσεις, καθώς και έξοδα για το στήσιμο της έκθεσης για την προβολή της εκδήλωσης και μετά από επικοινωνια και συνεννόηση με εμάς

Βασίλης Λάππας KL Gallery Vassilis Lappas